1. Wie zijn wij?

Naam:           FoarDY Financieel Beheer 
KVK:              77364058
Adres:            Haadwei 51A, 9104 BC te Damwâld
Website:       www.foardyfinancieelbeheer.nl

FoarDY Financieel Beheer respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van de website. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.foardyfinancieelbeheer.nl.

In deze privacy policy leggen wij uit hoe we deze persoonsgegevens die wij van jou verkrijgen gebruiken, beveiligen en verwerken. Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze website en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld.

 2. Welke gegevens verzamelen wij? 
Op onze website worden alleen gegevens verzamelt die je aan ons doorgeeft of die wij verkrijgen door het gebruik van onze website.

Gegevens die u doorgeeft
Als je een formulier invult op onze website, vragen wij je verschillende gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met jou op te nemen naar aanleiding van jouw aanvraag.

Waarom hebben wij jouw gegevens nodig?
FoarDY Financieel Beheer verwerkt jouw persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt. 

3. Beveiliging
FoarDY Financieel Beheer neemt  de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@foardyfinancieelbeheer.nl.

4. Het gebruik van de website
Alle personen die namens FoarDY Financieel Beheer jouw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding in acht te nemen. FoarDY Financieel Beheer kan persoonsgegevens van jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van FoarDY Financieel Beheer, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een aanmeldformulier en/of extra geld formulier op de website van FoarDY Financieel Beheer verstrekt. 

FoarDY Financieel Beheer kan de volgende persoonsgegevens vewerken:
• Jouw voor- en achternaam
• Jouw woonplaats
• Jouw geboortedatum
• Jouw telefoonnummer
• Jouw e-mailadres
• Jouw gezinssamenstelling
• Salaris/inkomensgegevens
• Schuldgegevens
• Jouw persoonlijke adviesbehoefte

5. Aanmeld- en extra geld formulier 
Als je het aanmeld en/of extra geld formulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

6. Website van derden
Deze privacy policy is niet van toepassing op de websites van derden die door middel van links met de website van FoarDY Financieel Beheer zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze website gebruik maakt.

7. Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
FoarDY Financieel Beheer bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jouw tot stand komt.

8. Delen van jouw gegevens met derden
FoarDY Financieel Beheer verstrekt jouw persoonsgegevens niet met derden.

9. Klachten, vragen over de gegevens of de gegevens laten wijzigen
Je kunt je gegevens inzien en/of ontvangen, laten verbeteren of indien de gegevens niet meer relevant zijn, laten verwijderen. Voor klachten of bezwaren, kennisneming, verbetering of het verwijderen van jouw gegevens kun je altijd contact opnemen met ons via de mail. Je kunt contact opnemen via info@foardyfinancieelbeheer.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen drie weken op jouw verzoek reageren.

10. Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. 

11. Wijzigingen van deze privacy policy
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je onze privacy policy regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de hoogte.